Deniz Yoluyla Yurtdışından Ürün Getirme

deniz yoluyla Yurtdışından Ürün Toplama

Denizyolu taşımacılığının ticari hayatta birçok avantajı bulunmaktadır. Firmaların daha yüksek kapasiteleri mallarının taşınmasına imkân veren deniz taşımacılığı ekonomikliği sayesinde çokça tercih edilmektedir. Firmalar deniz taşımacılığı kapasitesinin fazla olması nedeniyle aynı gemide ya da konteynırda kendi ürünlerinin olmasını isteyebilmektedir. Ancak firmaların ürünlerinin farklı limanlarda olduğu durumlar oluşmaktadır. Farklı yerlerden hammadde alındığı durumlar buna örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi farklı limanlardan ya da aktarma limanlarından alınacak olan ürünler için firmamızca yurtdışından ürün toplama hizmeti verilmektedir. Bu hizmet sayesinde boşaltma anında firmalar tek bir gemi üzerine yoğunlaşacaktır.

Ürün Toplamada Personel

Türkiye’nin en büyük denizyolu taşımacılığı firması olarak dünyanın herhangi bir limanından ürün alma imkânı sayesinde ürün toplama sürecinde hızlı ve sorunsuz bir yükleme aşaması gerçekleşmektedir. Firmamıza gelen taşıma hizmetleri gelişmiş kurum içi ve nakliye takip sistemi sayesinde uygun olan gemi ve liman belirlenmektedir. Bu doğrultuda ilgili adresten ya da limandan yükler alınabilmektedir. Firmamız yurtdışından ürün toplama işlemlerinde gerektiğinde küçük araçları kullanarak ürünlerin limanlara gelmesini sağlamaktadır.

Konteyner Toplama

Yurtdışından ürün toplama işlemi konteyner için olabileceği gibi hazırlanmış konteynerlerin toplanması şeklinde de olabilmektedir. Ürünlerin niteliğine göre boşluk olan konteynerlere ekleme yapılabilir. Bunun yanında komple mevcut olan konteynerlerde gemi üstüne istiflenir. Yükleme yapılıp taşınma sonunda ürünler ülke içinde farklı limanlara da bırakılabilir. Ürün toplama işlemleri merkez ofisimiz tarafından takip edilir, değişen durumlar hakkında bilgi akışı sağlanır. Yapılan ikili anlaşmalar sayesinde firmaların yükleme ve gümrükleme işlemleri sorunsuz şekilde sonuçlandırılır.

Yurtdışından Ürün Toplamanın Avantajları

Firmamız konteyner kullanılan ya da kullanılmayan tüm ürünlerde toplama hizmeti vermektedir. BU sayede tek seferde boşaltma işlemleri firmalar nezdinde tamamlanmaktadır. Bu durum sayesinde firmalara daha düşük bütçelerle taşımlarını gerçekleştirmiş olurlar. Firmamız güzergâhı üzerinde olsun olmasın tüm limanlardan toplama işlemi yapabilir. Kendisine ait taşıma araçları ile farklı limanlardan alınan ürünler aktarma limanlarında tek gemide toplanabilir. Firmamızın ürün toplama sürecinde her aşamadan müşteriler bilgilendirilir. Gelişmiş teknolojik sistemlerimiz sayesinde gemilerimiz ve konteynerlerimiz takip edilir. Toplanacak olan ürün grubuna göre  uygun olan konteynerler kullanılır ya da kiralanır.